Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

關於轉印字

轉印貼紙是一種將想要的指定圖樣,附著在單一物件表面的貼紙,如影片所示範的,只要把想要的圖樣蓋在一個物體表面,經過刮押之後,就能把圖樣給轉印到物體表面。

圖樣可以是一個圖形或是文字,所轉印的圖樣以單色為主,下方有轉印字的製作規格及範例說明,如果你有任何不懂的地方,或是需要製作專屬的轉印字,都歡迎您帶著檔案前往門市或來信詢問。

 

注意事項

 1. 轉印字(圖形)製作的最小面積為A4的1/4 (13乘8),不足尺寸則以A4的1/4計價。
 2. 檔案需要先製成陰片檔(黑底白稿)黑底CMYK皆為100,所需顏色另外標示Pantone色號(專色印刷色號3~4碼+U/C,U/C不影響製作)。
 3. 請將您的檔案文字建立外框。
 4. 轉印字(圖形)製作陰片時,須注意咬口範圍(四週各邊離邊1cm)。
 5. 轉印字(圖形)無法製作漸層(以單色為主,亦無法製作螢光色)。
 6. 以上報價均附簡易陰片的輸出不另外收費,如需再次製作可直接攜帶陰片發稿即可。
 7. 字體最小於 18PT 才轉印的過去(尤其是金銀色),請盡可能避免。
 8. 一個版面只能做單一種顏色,如需製作多色以上,須另開新版製作。
 9. 製作時間是匯款後的3-5個工作天,如您是急件會以雙倍的價錢計算。